АЛМАКАЄВ Максим Сергійович

АЛМАКАЄВ Максим Сергійович

кандидат фармацевтичних наук, доцент, кафедри косметології і аромології Національного фармацевтичного університету.

Адреса: м. Харків. вул. Валентинівська 4.

Телефон: (057)-67-87-75

Е- mail: maxikdom@gmail.com

Профілі:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Dmx0ApsAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-6957-9618

Біографія:

Закінчив Національну Фармацевтичну Академію у 2003 році за спеціальністю «Промислова фармація», а в 2005 році за спеціальністю «Фармація». Після закінчення НФаУ працював в ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» на посаді молодшого наукового співробітника (2003-2005 р.), наукового співробітника (2005-2010 р.).

В 2009 році захистив дисертаційну роботу на тему : «Розробка складу і стандартизація технології комбінованих ін’єкційних лікарських засобів, що містять місцевий анестетик” і отримав вчений ступінь кандидата фармацевтичних наук.

З 2011 року працює в Національному Фармацевтичному Університеті на посаді старшого наукового співробітника в науково-дослідній лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів. В 2015 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

З листопада 2013 по серпень 2018 р. працював за сумісництвом на кафедрі біотехнології НФаУ на посаді асистента. Має понад 7 років педагогічного стажу.

З вересня 2019 р. працює на посаді доцента кафедри косметології і аромології.

Громадська діяльність:

Відповідальний за дистанційну форма навчання кафедри косметології і аромології, відповідальна за за роботу студентського наукового товарицтва на кафедрі. Куратор студентських груп освітньо-професійної програми «ТПКЗ».

Навчально-методична діяльність:

Автор та співавтор понад 30 наукових праць, у тому числі 11 статей у журналах України, що включені до Переліку фахових видань, 3 – у виданнях, що індексуються базами Scopus або Web of Science, 17 тез доповідей у закордонних та українських виданнях, 3 патенти України.