КАЗАКОВА Вікторія Сергіївна

КАЗАКОВА Вікторія Сергіївна

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри косметології і аромології Національного фармацевтичного університету.

Адреса: м. Харків. вул. Валентинівська 4.

Телефон: (057)-67-87-75

Е- mail: kazakova_10@i.ua

Профілі:

https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=en&user=Zayzql0AAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-4421-6570

Біографія:

В 1984 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут. З 1987 року працює в Національній фармацевтичній Академії України: асистентом, старшим викладачем, з 1995 року – по теперішній час працює доцентом кафедри косметології і аромології Національного фармацевтичного університету.

У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи, кандидат фармацевтичних наук. У 1996 році присвоєно вчене звання доцента.

Напрямок наукових досліджень: розробка та застосування методів технічного регулювання в косметологічній галузі.

Громадська діяльність:

Член робочої групи з підготовки нормативних документів з організації процедури акредитації освітньо-професійних (наукових) програм ОПП ТПКЗ для другого магістерського рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

Куратор студентських груп освітньо-професійної програми «ТПКЗ».

Відповідальна за методичну роботу кафедри косметології і аромології.

Навчально-методична діяльність:

Автор понад 70 наукових праць; співавтор 4 монографій, 7 навчально-методичних видань, освітньо-професійних програм «Технології парфумерно-косметичних засобів» та «Косметологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, галузь знань 22 Охорона здоров’я.

Нагороди:

  1. Почесна грамота «За багаторічну, плідну, творчу працю, внесок у розвиток наукового та освітнього потенціалу Університету кафедри косметології і аромології з нагоди 20 – ти річчя з дня заснування кафедри» МОЗ України, Національний фармацевтичний університет (20 грудня 2018 року).
  2. Подяка за значний внесок у професійне становлення майбутніх фахівців ХХVІ міжнародна конференція молодих учених та студентів “Topical issues of new medicines development» (12 квітня 2019 року).