Атестація здобувачів вищої освіти

 

ПОЛ А2.2-38-136_Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію в НФаУ

ПОЛ А2.2-32-025_Положення про порядок підготовки та захисту кваліфікаційних робіт у НФаУ

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти у дистанційному режимі

Програма комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації 

Методичні рекомендації з підготовки до комплексного практично- орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації

 

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
Практична косметологія:
Розробка, обґрунтування, впровадження, дослідження ефективності схем косметологічного догляду за шкірою та її придатками з використанням мануальних, ін’єкційних, апаратних методів та косметичних препаратів.
Розробка, обґрунтування, впровадження, дослідження ефективності схем корекції косметичних недоліків шкіри та її придатків з використанням мануальних, ін’єкційних, апаратних методів та косметичних препаратів.
Мета аналіз ефективності сучасних комплексних схем косметологічного догляду за шкірою та її придатками та корекції косметичних недоліків шкіри та її придатків з використанням мануальних, ін’єкційних, апаратних методів та косметичних препаратів.
Технологія парфумерно-косметичних засобів:
Підбір раціональних допоміжних речовин з метою створення парфумерно-косметичних препаратів різної форми випуску.
Вивчення впливу допоміжних речовин на біофармацевтичні та фармакотехнологічні властивості АФІ, показники якості парфумерно-косметичних препаратів різної форми випуску.
Розробка складу та технології парфумерно-косметичних препаратів різної форми випуску.
Мета аналіз щодо сучасних технологій парфумерно-косметичних препаратів різної форми випуску.
Організація діяльності, менеджмент, маркетинг в сфері практичної косметології:
Організація діяльності косметологічних закладів.
Розробка та управління маркетинговою стратегією косметологічних закладів, оцінка ефективності та визначення напрямків її удосконалення.
Дослідження попиту та тенденцій споживання на парфумерно-косметичну продукцію та косметичні послуги серед різних вікових та соціальних груп населення України.
Маркетингове управління діяльністю косметологічних закладів.
Планування рекламної діяльності косметологічних закладів.

Print Friendly, PDF & Email