Студентське наукове товариство (СНТ)

Студентське наукове товариство (СНТ)

Відповідальна
доктор біологічних наук, професор кафедри косметології і аромології Філіпцова О. В.

Контакти – philiptsova@yahoo.com


Члени СНТ кафедри косметології і аромології в 2023/2024 н.р.

Перелік наукових праць членів СНТ кафедри косметології і аромології в 2023-2024 н.р.


Напрямки наукових досліджень кафедри косметології і аромології, в яких проводяться дослідження здобувачів в рамках СНТ (2023-2024)

 1. Розробка, обґрунтування, впровадження, дослідження ефективності схем косметологічного догляду за шкірою та її придатками з використанням мануальних, ін’єкційних, апаратних методів та косметичних препаратів.
 2. Розробка, обґрунтування, впровадження, дослідження ефективності схем корекції косметичних недоліків шкіри та її придатків з використанням мануальних, ін’єкційних, апаратних методів та косметичних препаратів.
 3. Мета аналіз ефективності сучасних комплексних схем косметологічного догляду за шкірою та її придатками та корекції косметичних недоліків шкіри та її придатків з використанням мануальних, ін’єкційних, апаратних методів та косметичних препаратів.
 4. Підбір раціональних допоміжних речовин з метою створення парфумерно-косметичних препаратів різної форми випуску.
 5. Вивчення впливу допоміжних речовин на біофармацевтичні та фармакотехнологічні властивості АФІ, показники якості парфумерно-косметичних препаратів різної форми випуску.
 6. Розробка складу та технології парфумерно-косметичних препаратів різної форми випуску.
  Мета аналіз щодо сучасних технологій парфумерно-косметичних препаратів різної форми випуску.
 7. Організація діяльності косметологічних закладів.
  Розробка та управління маркетинговою стратегією косметологічних закладів, оцінка ефективності та визначення напрямків її удосконалення.
 8. Дослідження попиту та тенденцій споживання на парфумерно-косметичну продукцію та косметичні послуги серед різних вікових та соціальних груп населення України.
 9. Маркетингове управління діяльністю косметологічних закладів.
  Планування рекламної діяльності косметологічних закладів.

План роботи СНТ кафедри косметології і аромології на 2023/2024 н.р.

 1. Опитування здобувачів щодо бажання участі у СНТ кафедри (гугл-форма) (вересень 2023)
 2. Семінар зі здобувачами з представленням тем наукової діяльності кафедри та роз’яснення щодо етапів виконання НДР на кафедрі та перспектив участі у наукових заходах (вересень 2023)
 3. Установчі збори членів наукового товариства. Затвердження тем наукових робіт та закріплення керівників (вересень 2023)
 4. Участь у проведенні науково-практичного семінару до Міжнародного дня академічної доброчесності Участь у проведенні конкурсу «Академічна доброчесність – запорука якості освіти і науки»
 5. Виконання теоретичних та експериментальних досліджень за темами наукових робіт. Оформлення результатів досліджень у вигляді тез та статей (протягом року)
 6. Поточні засідання членів СНТ кафедри – представлення поточних результатів своєї роботи, обговорення подальших планів (протягом року)
 7. Участь членів СНТ кафедри у щорічній конференції молодих вчених та студентів, організованій НФаУ ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE» (грудень 2023)
 8. Участь у зборах членів Ради молодих вчених та СНТ НФаУ
 9. Проведення XХХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіти з галузей знань та спеціальностей (квітень 2024)
 10. Заключне засідання членів СНТ кафедри. Підведення підсумків роботи СНТ кафедри.

 

Звіт з роботи СНТ

Print Friendly, PDF & Email