Інформація про кафедру

Інформація про кафедру

Завідувачка кафедрою
косметології і аромології
РЯБОВА
Оксана Олександрівна

 

Інформація про кафедру

Відповідальна
за навчальну роботу
КРАН
Олександра Сергіївна

 

Інформація про кафедру

Відповідальна
за методичну роботу
МАРТИНЮК Тетяна Віталіївна

 

Перша і єдина на сьогодні в Україні, кафедра косметології і аромології, була створена на базі Національної фармацевтичної академії України (нині Національного фармацевтичного університету) у 1998 році з курсу технології косметичних засобів, що існував при кафедрі заводської технології ліків Харківського фармацевтичного інституту з 1993 року.

З 1998-1999 навчального року й до сьогодення кафедра косметології і аромології є випускаючою для спеціальності (нині освітньої програми) Технології парфумерно-косметичних засобів, освітню діяльність за якою Національний фармацевтичний університет згідно ліцензії здійснює з 1998 року.

Крім того, згідно з вимогами сучасності й постійним розвитком сфери практичної косметології в Україні, виникла необхідність в кадровому забезпеченні як нових, так і функціонуючих закладів практичної косметології. З 2019-2020 навчального року було розпочато набір на нову освітню програму другого магістерського рівня «Косметологія», за якою кафедра косметології і аромології теж є випускаючою.

На сьогодні кафедра косметології і аромології має необхідну матеріально-технічну базу, навчально-методичне та кадрове забезпечення для викладання медико-біологічних, технологічних, клінічних та косметологічних дисциплін, обумовлених якістю підготовки фахівців для сфери практичної косметології. До складу кафедри входить висококваліфікований професорсько-викладацький склад та учбово-допоміжний персонал, аспіранти та спошукачі вченого звання.

 

100 % професорсько-викладацького складу має науковий ступінь, середній вік – 50 років.

При кафедрі існують учбово-тренінгові центри з дисциплін косметологічного профілю. На кафедрі викладаються понад 25 дисциплін, а також проводиться виробнича практика з низки дисциплін.

Print Friendly, PDF & Email