Історія кафедри

Курс Технологія парфумерно-косметичних засобів
(1993-1997 р.р.)

Історія кафедри Косметології і аромології почалася в 1993 році зі створення курсу Технологія парфумерно-косметичних засобів, який було організовано при кафедрі Заводської технології ліків Харківського фармацевтичного інституту. Завідувачем курсу був призначений доктор фармацевтичних наук Башура Олександр Геннадійович.

Історія кафедри

Просвірнін В.В.
зі студенткою із Марокко

Колектив курсу складався з ентузіастів, готових самовіддано освоювати новий напрямок у фармацевтичній науці: виробництво та застосування парфумерно-косметичних препаратів. Основу колективу курсу склали: кандидат біологічних наук, доцент Володимир Володимирович Просвірнін, кандидат фармацевтичних наук, доцент Вікторія Сергіївна Казакова, старший викладач Наталія Петрівна Половко, роботу старшого лаборанта виконувала Беспаленко Людмила Миколаївна, а потім – Тетяна Миколаївна Степаненко (Ковальова).

Історія кафедри

Казакова В.С.

Створення окремого курсу і введення в навчальні плани спеціальності Фармація однойменної дисципліни «Технологія парфумерно-косметичних засобів» було продиктовано вимогами того часу: зростаючим інтересом в Україні до парфумерно-косметичної галузі, зародженням сфери практичної косметології, розвитком галузевих промислових підприємств, формуванням сучасних наукових напрямків з розробки нових вітчизняних косметичних засобів. Молодому колективу доводилося ґрунтуватися тільки на свій професійний досвід і практично створювати з нуля нові освітні методики, писати лекції, методичні рекомендації, підручники. З цього часу колектив курсу починає збирати бібліотеку літературних видань, присвячену питанням парфумерно-косметичної галузі, формується унікальна в своєму роді виставка-колекція парфумерних флаконів.Казакова В.С.Казакова В.С.

Розширення сфер інтересів і напрямків діяльності курсу вимагає збільшення числа співробітників – в 1996 році працевлаштовуються асистент Петровська Людмила Станіславівна і старший лаборант Баранова Інна Іванівна – дипломниця курсу. У навчальному процесі курсу починає формуватися новий напрям – аромологія, проводяться наукові дослідження, захищаються нові дипломні роботи. Саме в ті роки було сформовано напрям в освітньому процесі курсу – студенти під керівництвом викладача складали рецептури косметичних і аромотерапевтичних засобів заданої спрямованості дії, обґрунтовували склад, технологію і виготовляли їх в лабораторних умовах.

Історія кафедри

Зліва направо:
Петровська Л.С., Баранова І.І.,
Башура О.Г., Половко Н.П.,
1997 р.

Дисципліна «Технологія парфумерно-косметичні засоби» стала настільки популярною і цікавою, що для того щоб потрапити на спеціалізацію і виконувати дипломну роботу, серед студентів проводився справжній конкурс. Направленість роботи сприяла тому, що багато випускників НФАУ, отримуючи в додатку до диплому провізора сертифікат, що підтверджував проходження спеціалізації та захист дипломної роботи на курсі «Технологія парфумерно-косметичні засобів», кардинально змінювали свій професійний профіль і пов’язували своє життя зі сферою практичної косметології, яка тільки починала розвиватися в ті роки в Україні. Також курс став дуже популярним у іноземних студентів з Марокко, Лівану та Сирії, які захищали цікаві дипломні роботи, підвищуючи значимість і престижність нової спеціалізації.

Спеціальність Технологія парфумерно-косметичних засобів
(1995-1998 р.р.)

Історія кафедри

Зліва направо:
Башура О.Г., Шпильовий В.Д.

Зростаючий інтерес до практичної косметології, створення і вивчення косметичних препаратів актуалізував ідею створення нової спеціальності, яка б розширила можливості працевлаштування класичного провізора і давала б можливість фахівцям працювати і в косметологічних установах.

У 1995 році перед колективом курсу ректором Національної фармацевтичної академії України, Черних Валентином Петровичем, була поставлена задача щодо створення нормативної бази для відкриття нової спеціальності, що не мала аналогів в освітній сфері ні в країнах ближнього зарубіжжя, ні в Європі. Валентин Петрович особисто курирував процес становлення нової спеціальності, надавав професійну і людську підтримку на всіх етапах їх розвитку. Валентину Петровичу Черних і Олександру Геннадійовичу Башурі вдалося сформувати колектив однодумців, який за півроку підготував весь пакет документів для відкриття нової спеціальності, робоча назва якої була «Косметологія і аромологія». Союзником кафедри в цій роботі був співробітник Міністерства освіти України Шпильовий Василь Дмитрович, який повірив в перспективність нового освітнього напряму і всіляко сприяв його реалізації – консультував, рецензував документи, підтримував практичними порадами.

Історія кафедри

Зліва направо:
Башура О.Г.,Фещенко І.І.

Але, як будь-яке новаторство, доля відкриття спеціальності не була простою. Складно вирішувалися в Києві питання назви нової спеціальності – в силу приналежності її до фармацевтичного освітнього напряму, було прийнято рішення про введення терміну «технологія» в її найменування й так була сформована остаточна назва: Технологія парфумерно-косметичних засобів. Складно було захистити кваліфікацію «провізор-косметолог». Іван Іванович Фещенко, який очолював в дев’яності роки кадровий сектор Міністерства Охорони здоров’я, іронізував з цього приводу, кажучи «А чому б Вам не створити провізора-космонавта?».

Історія кафедри

Башура О.Г.
та студенти першого набору
спеціальності ТПКЗ, 2001 р.

Багато місяців пішло на те, щоб обґрунтувати економічну складову необхідності підготовки фахівців цього профілю для країни що знаходилась на стадії економічного розвитку та можливість працевлаштування випускників нової кваліфікації як у фармацевтичній галузі, так і в сфері практичної косметології. Але, на довгі роки, саме ця варіабельність фахівця на ринку праці залишалася серйозним пріоритетом при виборі абітурієнтами майбутньої спеціальності.

Союзників у нової спеціальності було більше, ніж противників, і вже 10 лютого 1998 року Академією була отримана ліцензія на освітню діяльність за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» з об’ємом ліцензійного набору – 50 осіб.

Кафедра косметології і аромології
( 1998 – 2019 р.р.)

15 липня 1998 року курс Технології парфумерно-косметичних засобів перетворюється в кафедру косметології і аромології. У вересні 1998 року колектив кафедри, поповнюють нові співробітники: кандидат фармацевтичних наук, доцент Гладух Євген Володимирович, який викладав дисципліну «Технологія парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва», Зуєва (Кран) Олександра Сергіївна, яка почала освоювати новий в ті часи напрям «Апаратна косметологія».

Історія кафедри

Бобро С.Г. зі студентами ТПКЗ
під час проведення практичного
заняття з апаратної косметології

У 1999 році на кафедрі організовано перший навчально-тренінговий центр з дисциплін косметологічного профілю, який обладнано сучасним устаткуванням, використовуваним в практичній косметології й умовами, максимально наближеними до реальних умов роботи косметичних салонів, яких досить не багато було в той час у Харкові. Навчально-тренінговий центр стає базою практики з дисциплін косметологічного циклу: основ практичної косметології, клінічної косметології, апаратної косметології та ін. З метою надання студентам необхідних практичних навичок, штат кафедри поповнюється кваліфікованими косметологами – Світланою Геннадіївною Бобро та Іриною Олександрівною Карпенко, завданням яких є практична підготовка студентів з дисциплін косметологічного циклу. Завдяки величезним зусиллям ректорату, які вкладено в розвиток матеріально-технічної бази кафедри з дисциплін косметологічного циклу, було створено всі необхідні умови для набуття студентами навичок з практичної косметології щодо методик проведення апаратних і мануальних процедур, роботи на сучасних апаратах для діагностики стану шкіри і її придатків та ін.

У 1999 році колектив кафедри публікує перші в Україні навчальні видання косметологічного профілю – «Практичний посібник з косметології і аромології», «Основи практичної аромології», аналогів яких не було в країні, і які склали основу подальших численних професійних публікацій кафедри.

Історія кафедри

Башура О.Г., Кран О.С.
захист кандидатської дисертації,
2016 р.

Поступово створюється наукова школа професора Башури Олександра Геннадійовича. Так, в 1998 році проходять захист перші кандидатські дисертації під його керівництвом здобувачів вченого звання – Наталії Петрівни Половко і Людмили Станіславівни Петровської. У 2002 році Інна Іванівна Баранова і Тетяна Миколаївна Ковальова успішно захищають кандидатські дисертації. У 2006 році наукова школа проф. Башури О.Г. поповнюється наступними роботами – захищають кандидатські дисертації Пересадько Ірина Геннадіївна та Набо Махмуд. В подальшому, під керівництвом Башури О.Г., науковий напрямок кафедри розвивають, захистив кандидатські дисертації, Губченко Тетяна Дмитрівна (2008 р.), Чуб Олена Вікторівна (2009 р.), Роїк Олена Миколаївна (2012 р.), Кран Олександра Сергіївна (2016 р.).

Історія кафедри

Мартинюк Т.В. зі студентами ТПКЗ
під час проведення лабораторного
заняття з АТЛ та КЗ

Динамічність розвитку косметологічної науки і практики актуалізує все нові і нові завдання для подальшого розвитку освітнього процесу на кафедрі. Необхідність розвитку технологічного блоку професійно-орієнтованих дисциплін призводить до поповнення кафедри новими співробітниками. У 2002 році для викладання «Аптечної технології лікарських та косметичних засобів» на кафедру запрошені досвідчені викладачі, кандидати фармацевтичних наук, доценти Мартинюк Тетяна Віталіївна, Ковтун Юлія Володимирівна, Андрєєва Світлана Вікторівна і асистент Губченко Тетяна Дмитрівна.

Кафедра постійно працює над підвищенням рівня викладання медичних і косметологічних дисциплін. Дисципліни «Дерматологія», «Трихологія», «Клінічна косметологія», «Дієтологія» в різний час викладають кандидати медичних наук, доценти: Савоськина Вікторія Олександрівна, Бобейко Юлія Сергіївна, Ткаченко Світлана Геннадіївна, Шмелькова Катерина Сергіївна, Рябова Оксана Олександрівна, Черемісіна Валентина Федорівна.

Історія кафедри

Гліченко О.І.,
під час прведення огляду
післяопераційного хворого

Подальший розвиток косметологічної галузі та досвід співпраці кафедри з практикуючими косметологами призвели до необхідності введення в навчальний план дисципліни «Основи косметичної хірургії», яку в різні роки на кафедрі викладали відомі лікарі, що працюють в галузі охорони здоров’я, пластичні хірурги, кандидати медичних наук: Гліченко Олександр Іванович, Кремень Олександр Васильович, Сизий Максим Юрійович. Безцінний клінічний досвід роботи з пацієнтами практикуючих медиків дозволив і колективу кафедри, і студентам, ще вище підняти планку рівня освіти випускників ВУЗу.

Окремо слід сказати про дивовижно дружню атмосферу на кафедрі. Колектив був однією дружною сім’єю, яка була і в горі, і в радості разом. Співробітники дружили не тільки в колективі, дружили сім’ями, будь-які життєві ситуації завжди вирішувалися разом – разом святкували дні народження, допомагали в складних ситуаціях. Саме таке рідне ставлення до кожного члена колективу було рушійною силою всіх досягнень кафедри, коли кожен співробітник відчував свою відповідальність за колективне рішення і намагався не підвести своїх товаришів. Оскільки на роботі затримувалися допізна, співробітниці встановили графік чергувань і готували обіди, які користувалися великим успіхом у всіх членів колективу.

Колектив кафедри завжди ставився до своїх студентів з великою любов’ю і намагався перетворити роки навчання в цікаві і незабутні моменти життя, розуміючи, що науковий і людський рівень вихованого студента – це обличчя кафедри, візитна картка всього ВУЗу.

У 2003 році було проведено грандіозне свято косметологів – творців краси. Це було незабутнє костюмоване шоу, в якому брали участь і студенти і викладачі – одна велика, дружна сім’я. Кафедрою був придуманий і заснований знак спеціальності, представлений вишуканим парфумерним флаконом, в центрі якого знаходилась квітка іланг-ілангу. У підставі флакона розташовувалася абревіатура кафедри «КІА». Цим знаком було вирішено нагороджувати студентів спеціальності «ТПКС» за успіхи в навчанні. Першими нагородженими були: Мукомел Тетяна, Ляшенко Олена, Комарчева Ірина, Замулин Тетяна, Лебединець Ольга.

Історія кафедри

Зліва направо: Башура О.Г.,
Глушко С.М. на відкритті
скульптури аптекаря

Особливе місце в історії кафедри займає такий подвижник вітчизняної парфумерно-косметичної галузі, як Сергій Миколайович Глушко. С.М. Глушко довгі роки був керівником успішного парфумерно-косметичного підприємства Радянського Союзу, а потім і України ПКП «Ефект». Саме з цим заводом кафедра косметології і аромології протягом більше 20-ти років підтримувала плідну співпрацю, маючи можливість на його базі проводити виробничу практику студентів, знайомити їх з організацією технологічного процесу на профільному підприємстві. С.М. Глушко й головний технолог ПКП «Ефект» Філоненко Інна Іванівна не раз приходили до ВУЗу з цікавими лекціями, ділилися своїм практичним досвідом зі студентами, брали участь у всіх починаннях кафедри, сприяючи популяризації косметологічного напрямку. Динамічна, стрімко розвинута косметична індустрія вимагає і настільки ж активних, прогресивних форм освіти. З метою популяризації спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів», проф. Башура О.Г. при активній професійній та фінансовій участі Глушко Сергія Миколайовича у 2006 році заснували спеціалізований журнал «Косметологія і аромологія». Видання розміщувало як наукові, так і популярні статті зі світу косметології і користувалося високою популярністю у косметологів і широкого кола читачів.

Історія кафедри

Зліва направо: Кран О.С.,
Половко Н.П., Ковальова Т.М.,
Башура О.Г., Петровська Л.С.,
Мартинюк Т.В., Ковтун Ю.В.

У 2009 році відбувся переїзд кафедри в нові сучасні приміщення. Всі лекційні, науково-виробничі лабораторії та навчально-тренінгові центри кафедри оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє на високому рівні викладати студентам профільні дисципліни і навчати належним практичним навичкам.

У 2009 році кафедрою була створена Всеукраїнська громадська організація «Асоціація косметологів і аромологія», місією якої є сприяння успішному розвитку вітчизняної косметології і захист професійних інтересів працівників галузі. Директором Асоціації була призначена Пересадько Ірина Геннадіївна, яку потім на цій посаді в 2011 році змінила Кран Олександра Сергіївна.

Історія кафедри

Банер телепередачі
з зображенням її ведучих

У 2011 році було втілено в життя ідею створення авторської програми «Університет краси», яка отримала свою «прописку» на одному з престижних харківських каналів «Симон». У ній брали участь практикуючі дієтологи, психологи, косметологи. Телеглядачі мали змогу побачити близько 30 тематичних передач. Ведучі програми – Башура О.Г. і Ковтун Ю.В. – спілкувалися з глядачами в невимушеній формі, з гумором, мимоволі змушуючи задуматися про поняття краси й здоров’я.

Продовжувала розвиватися і наукова складова кафедри. Значною подією в 2011 році став захист докторських дисертацій Н.П. Половко й І.І. Баранової, які, розвиваючи наукову школу кафедри, створювали і свої наукові напрямки.

Історія кафедри

Студенти спеціальності ТПКЗ
на виставці Інтершарм,
стенд компанії
Грінфармкосметик, 2017 р.

Починаючи з 2012 року й до сьогодення кафедра плідно співпрацює з національним виробником космецевтики, професійної косметики, фармацевтичних препаратів і біологічно-активних добавок – компанією “GREEN PHARM COSMETIC”, яка в особі її генерального директора Сафонова Вадима Олександровича, є соратником кафедри в усіх її починаннях. Позитивний досвід практичного співробітництва також пов’язує кафедру з компанією – виробником професійної косметичної продукції Denova pro (Польща). Спільне проведення олімпіад, семінарів, науково-практичних конференцій з актуальних тем розвитку косметологічної індустрії дозволяє колективу кафедри привносити в навчальний процес сучасні досягнення косметологічної науки і практики.

Не кожна кафедра університету може похвалитися тим, що на ній працювали і працюють ті, хто складав наукову гордість колишнього Радянського Союзу і України. Дослідження і відкриття, які вони зробили в свій час, продовжують живити наукові думки на десятиліття вперед.

Історія кафедри

Спиридонов В.М. під час захисту
дипломних робіт студентами
спеціальності ТПКЗ

Володимир Миколайович Спиридонов, доктор фармацевтичних наук, професор, відомий вчений Радянського Союзу і України, також працював у складі колективу кафедри косметології і аромології. В роки Радянського Союзу він працював завідувачем фіто-хімічною лабораторією ведучого НДІ ДНЦЛЗ, керував Всесоюзної програмою по створенню дитячих лікарських форм. Займався розробкою нових субстанцій рослинного походження, впровадженням їх у виробництво. Своїм накопиченим за довгі роки досвідом він ділився зі студентами, викладаючи дисципліну «Обладнання парфумерно-косметичного виробництва».

Історія кафедри

Зліва направо:Кран О.С.,
Башура О.Г., Тихонов О.І.,
Мартинюк Т.В. під час привітання
Тихонова О.І. з нагоди 75-річчя,
2013 р.

З 2012 по 2019 р.р. на нашій кафедрі працював Тихонов Олександр Іванович, доктор фармацевтичних наук, професор, академік, відомий вчений як в Україні, так і за її межами. Олександр Іванович кілька десятиліть свого життя віддав НФаУ і практично до останнього дня працював в університеті, викладаючи студентам «Аптечну технологію лікарських і косметичних засобів», проводячи наукові дослідження зі створення лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва. Саме під його керівництвом були підготовлені і захищені в 2018 році кандидатські дисертації асистентів кафедри – Бобро Світлани Геннадіївни і Кудрика Богдана Тарасовича, а також багато десятків кандидатських і докторських дисертацій, в тому числі і за межами України. Сотні наукових статей, десятки підручників і монографій – неоціненний вклад О.І. Тихонова в наукову скарбницю не тільки НФаУ, а й усієї країни.

Історія кафедри

Зліва направо: Бобокало С.В.,
Алмакаєва Л.Г., Алмакаєв М.С.

З вересня 2019 року на кафедрі косметології і аромології працює Алмакаєва Людмила Григорівна, доктор фармацевтичних наук, професор, відомий вчений СРСР і України. Людмила Григорівна з 1979 по 2011 роки працювала в Державному підприємстві «Державний науковий центр лікарських засобів» (ДП «ДНЦЛЗ»). Її трудовий шлях пройшов від лаборанта до в.о. директора лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів. З 2011 року Алмакаєва Л.Г. працює в Національному фармацевтичному університеті: завідуюча лабораторією парентеральних та оральних рідких лікарських засобів (2011), професор кафедри управління якістю (2012), професор кафедри промислової фармації. Під керівництвом Алмакаєвой Л.Г. розроблені оригінальні лікарські засоби – іммуностимулюючий препарат для інфузій, серцево-судинний засіб Глутакам, вперше розроблена ін’єкційна лікарська форма кверцетину і дигідрокверцетину та ін. За участю Алмакаєвой Л.Г. виконуються роботи з вивчення можливості створення парентеральних препаратів на основі нерозчинних речовин рослинного походження (байкалін, лютеолін, дигідрокверцетин) і синтетичних. Алмакаєва Л.Г. є розробником понад 60 лікарських засобів, зареєстрованих та впроваджених в промислове виробництво. Співавтор 5 загальних статей для ДФУ. Автор понад 250 наукових робіт, серед них 32 патенти. Під її керівництвом готується до захисту кандидатська дисертація асистента кафедри – Бобокало С.В., а також інші кандидатські і докторські дисертації.

Тільки за 2 роки (2018-2019 р.р.) кафедрою організовано і успішно проведено 3 міжнародні науково-практичні конференції: «Комплексна корекція при хронобіологічному старінні: синергізм медицини, фармакології та косметології» (15 червня 2018 г.); «Сучасні методи корекції вугрової хвороби та інших проблем шкіри в практиці косметолога» (19 жовтня 2018 г.); «Міждисциплінарний підхід до вирішення естетичних проблем в практиці косметолога» (13 березня 2019 г.).

14-15 березня 2019 року в Національному фармацевтичному університеті на базі кафедри косметології і аромології вперше в історії країни відбулась Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Косметологія». В олімпіаді взяли участь делегації з дев’яти вищих навчальних закладів України:

  • Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
  • Дніпропетровської медичної академії (м. Дніпро)
  • Запорізького державного медичного університету
  • Івано-Франківського національного медичного
  • Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ)
  • Одеського національного медичного університету
  • Харківського національного медичного університету
  • Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
  • Національного фармацевтичного університету (м. Харків)

Загальна кількість учасників: 30 студентів четвертих, п’ятих та шостих курсів ВНЗ сфери охорони здоров’я. Після завершення Олімпіади всі учасники отримали сертифікати та набори професійних косметичних препаратів від КФК Грін Фарм Косметик (Україна) та ТМ «DENOVA pro» (Польща).

Переможцями Олімпіади стали:

1 місце

Нестеренко Христина Ігорівна

(Одеський національний медичний університет)

Історія кафедри
Зліва направо:
Загайко А.Л., Нестеренко Х.І.

2 місце

Ромах Анна Володимирівна

(Національний фармацевтичний університет)

Історія кафедри
Зліва направо: Башура О.Г.,
Ромах А.В., Кран О.С.

3 місце

Шимонюк Оксана Петрівна

(Дніпропетровська медична академія)

Кремньова Ольга Володимирівна

(Національний фармацевтичний університет)

Історія кафедри
Зліва направо:
Кремньова О.В., Зупанець І.А.,
Кран О.С, Шимонок О.В.

 

Кафедра косметології і аромології
( 2020 – 2021 р.р.)

11 березня 2020 року кафедрою було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Науковий підхід до сфери практичної косметології: актуальні питання і тренди». На пленарному засіданні виступили  із доповідями проф.Башура О.Г., ст.викл. Кран О.С., доц. Шмелькова К.С., доц. Казакова В.С. Були висвітлені питання щодо актуальних питань розвитку косметологічної науки та практики в Україні, представлено аспекти сучасних технологій корекції косметичних недоліків шкіри та їх придатків, запропоновані сучасні засоби та методи комплексного лікування та діагностики патологій шкіри, висвітлено аспекти діяльності косметологічних установ тощо. За матеріалами конференції опубліковано збірник тез.

12 березня 2020 року в Національному фармацевтичному університеті вдруге відбулась Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Косметологія». В олімпіаді взяли участь делегації з семи вищих навчальних закладів України:

Запорізького державного медичного університету

Івано-Франківського національного медичного університету

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ)

Міжнародного гуманітарного університету

Одеського медичного інституту

Харківського національного медичного університету

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Національного фармацевтичного університету (м. Харків)

Олімпіада проходила в 2 етапи: Теоретичний тур, що складався з виконання письмової роботи, яка включала тестування, питання відкритого типу, професійні ситуаційні задачі. Практичний тур, під час якого студенти мали можливість продемонструвати придбані навички з виконання косметологічних процедур. Всі учасники отримали сертифікати та набори професійних косметичних препаратів від КФК Грін Фарм Косметик (Україна) та ТМ «DENOVA pro» (Польща).

Переможцями Олімпіади стали:

1 місце – Сіра Ольга Борисівна (Національний фармацевтичний університет);

2 місце – Лопоха Дарина Валеріївна (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця); 3 місце- Наконечна Надія Іванівна (Івано-Франківський національний медичний університет.

12 березня 2020 року на базі кафедри косметології і аромології НФаУ, як опорної з навчальних дисциплін, відбулася міжкафедральна нарада однопрофільних кафедр вищих навчальних закладів України з актуальних питань розвитку ОПП «Технології парфумерно-косметичних засобів» та ОПП «Косметологія». На нараді виступили: проф. Башура О.Г. з доповіддю «Сучасні етапи розвитку ОПП «Технології парфумерно-косметичних засобів в умовах сучасного ринку працевлаштування в Україні.», доц. Казакова В.С. з доповіддю «Актуальність удосконалення викладання навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Технології парфумерно-косметичних засобів» спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, галузь знань 22 Охорона здоров’я». За результатами обговорення актуальних питань розвитку спеціальності було запропоновано продовжити впровадження у освітній процес спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, галузі знань 22 Охорона здоров’я» освітньо-професійних програм «Технології парфумерно-косметичних засобів» та «Косметологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

        У 2019/20 н.р. колективом кафедри було видано наступні видання:

Дієтологія в косметології : підручник для студентів закладів вищої освіти Башура О.г., Кран О.С., Шмелькова К.С., Россіхін В.В., Башура М.О. ; за редакцією д. фарм. н., професора О.Г. Башури. – м. Харків : НФаУ :  Золоті сторінки, 2019. – 264 с. – (Серія «Косметологія і аромологія»); Екстемпоральна рецептура лікарських та косметичних засобів : навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти / О.Г. Башура, Т.В. Мартинюк, В. С. Казакова та інш : за ред.. О.Г. Башури: НФаУ : Золоті сторінки, 2019. – 388 с. – (Серія «Косметологія і аромологія»). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)

      У листопаді 2020р. відбувся захист дисертаційної роботи асистента  Байви П.П. за темою «Розробка складу та технології мякої лікарської форми з фузидієвою кислотою»  ( керівник  проф. Баранова І.І.).       

   10 березня 2021р. відбулася міжнародна науково-практична конференція  «Медицина і фармація на службі у практичної косметології: від науки до практики». Участь у конференції, яка проходила у он-лайн форматі, прийняли більш ніж 100 представників практичної косметології, виробників та дистриб’юторів продукції, науково-дослідних та освітній закладів України та зарубіжних країн. На пленарному засіданні виступили Ірине Пхакадзе, доктор мед наук, професор, декан факультету медицини Державного університету ім. А.Церетелі (Кутаісі, Грузія), Нато Алавідзе, завідувачка служби якості факультету медицини, доктор фармації, Олександр Башура, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри косметології і аромології НФаУ, Галіна Макуріна, доктор мед. наук, професор, завідувачка кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО ЗДМУ та ін. За результатами конференції було видано збірник тез.

 02.06.2021р. відбулася міжкафедральна нарада однопрофільних кафедр ВНЗ України,  у якій взяли участь представники Національного фармацевтичного університету; Дніпропетровського державного медичного університету; Запорізького державного медичного університету; Національного медичного університету ім.О.О. Богомольця. На нараді були заслухані доповіді з актуальних питань розвитку ОПП «Технології парфумерно-косметичних засобів» та результатів роботи із підготовки нормативних документів з організації процедури акредитації освітньо-професійних програм ТПКЗ та Косметологія для другого магістерського рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.

У листопаді 2021р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента Валентини Черемісіної на тему: Патогенетичні особливості резорбції та ремоделювання сполучної тканини при запальних захворюваннях пародонта (науковий консультант – доктор фарм наук, професор Березнякова А.І.). У березні 2021р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук доцента Людмили Петровської на тему: Теоретичне та експериментальне обгрунтування використання сучасних поверхнево-активних речовин в технології лікувально-косметичних засобів (науковий консультант – доктор фарм наук, професор Баранова І.І.).

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти та науки та з нагоди 100-річчя з дня утворення НФаУ працівники кафедри були відзначені нагородами – грамотами МОЗ України (проф. Ольга Філіпцова), Харьківської обласної Ради (доц. Олександра Кран), Харківської міської Ради (ст. викл. Світлана Бобро).

Сьогодні в освітньому «багажі» кафедри понад 20 навчальних видань, серед яких такі підручники, як «Апаратна косметологія», «Клінічна косметологія», «Технологія косметичних засобів» та ін. Готуються до видання нові публікації кафедри – підручник «Дієтологія в косметології» і навчальний посібник «Екстемпоральна рецептура лікарських і косметичних засобів».

Історія кафедри

На сьогоднішній день колектив кафедри вирішує завдання, пов’язані з відкриттям нової освітньої програми «Косметологія» в рамках спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітнього напряму «Охорона здоров’я», яка, як і в попередній історії, не має аналогів в Україні. Колектив працює над створенням нормативної бази, яка дозволить здійснювати підготовку студентів за новою освітньою програмою для потреб динамічно мінливої косметичної індустрії.

Кафедра косметології і аромології
( 2022 – 2024 р.р.)

В 2022 році кафедра проводить підготовку здобувачів вищої освіти з використанням дистанційних технологій на платформах Moodle та Zoom. Велика увага приділяється практичній підготовці здобувачів на базах практики (косметологічних салонах, кабінетах). Співробітники кафедри проводять активну наукову, методичну, виховну, профорієнтаційну роботу.

2023 рік – це ювілейний рік для кафедри – 30 років організації курсу «Технологія парфумерно-косметичних засобів» і 25 років з дати утворення кафедри косметології і аромології. З вересня 2023 року кафедру очолила кандидат медичних наук, доцент Рябова Оксана Олександрівна.

Кафедра косметології і аромології приділяє значну увагу наданню освітніх послуг на високому професійному рівні, залучає до освітнього процесу фахівців-практиків. З вересня 2023 року на кафедрі працюють ас. Ковальчук К.О. – лікар-дерматовенеролог, косметолог, ас. Ширшова А.А. – провізор–косметолог, доц. Пасічник О.В. – лікар-хірург, пластичний хірург.

Професорсько-викладацький склад кафедри не припиняє підвищувати своє науково-педагогічне удосконалення, співробітники кафедри беруть участь у вебінарах, семінарах, науково-практичних конференціях різного рівня.

Кафедра косметології і аромології продовжує розробку навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів і в 2023 році виходить навчальний посібник «Косметологія».

Історія кафедри

В 2023 році кафедрою було запроваджено організацію і проведення засідань «Клубу здоров’я і краси», в якому традиційно беруть участь відомі фахівці, провідні науковці та практикуючі косметологи.

Співробітники кафедри – куратори академічних груп активно проводять виховну роботу,  розуміючи складність психологічного стану своїх студентів під час воєнного стану в Україні, надаючи моральну підтримку, залучаючи до участі у проєктах НФаУ,  таких як « Farm battle», «Student cinema», «Speaking club», «Академічна доброчесністьт- запорука якості освіти і науки» та ін.

Кафедра продовжує підготовку наукових кадрів. Протягом 2023/2024 років відбулися захисти дисертаційних робіт Семенової К.М. на тему: «Розробка складу та стандартизація технології комбінованого ін’єкційного препарату з гіалуроновою кислотою» (науковий керівник – канд. фарм наук, доцент Алмакаєв М.С.); Танцюри Є.О. на тему: «Експериментальне дослідження ефективності протиепілептичних препаратів в лікуванні судом у мишей з корнеальним кіндлінгом на тлі потенційної модуляції ферментів системи цитохрому Р450» (науковий керівник – д.б.н., проф., Філіпцова О.В.).

Завдання, які ставив перед собою і успішно вирішував колектив кафедри за свою 25-ти річну історію, сьогодні знову актуальні в новій якості і вимагають свого практичного втілення в життя. І кафедра «Косметології і аромології» вірить в реалізацію найскладніших ідей і обов’язково їх здійснить.

Print Friendly, PDF & Email