ПЕТРОВСЬКА Людмила Станіславівна

ПЕТРОВСЬКА Людмила Станіславівна

ПЕТРОВСЬКА Людмила Станіславівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри косметології і аромології Національного фармацевтичного університету.

Адреса: м. Харків. вул. Валентинівська 4.

Телефон: (057)-67-87-75

Е- mail: l.s.petrovskaya96@gmail.com

Профілі:

 

ПЕТРОВСЬКА Людмила Станіславівна

ПЕТРОВСЬКА Людмила Станіславівна

ПЕТРОВСЬКА Людмила Станіславівна

Біографія:

Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1990 р.), з 1990 р. старший лаборант кафедри фармацевтичної технології і фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації; викладач стажер кафедри фармацевтичної технології і фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (1991-1992 р.р.); асистент кафедри фармацевтичної технології і фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (1992-1996 р.р.); асистент курсу технології косметичних засобів при кафедрі заводської технології ліків (1996-1998 р.р.); асистент кафедри косметології і аромології (1998-1999 р.р.); з 1999 р. по теперішній час доцент кафедри косметології і аромології.

Науковим напрямком роботи є створення лікувально-косметичних засобів (0103U000482).

Як здобувач у 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фармацевтичних наук за темою «Вивчення листя горіху грецького для розробки складу та технології косметичного засобу» зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків та промислова фармація (науковий керівник – професор О.Г. Башура).

У 2021 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 15.00.01 –
технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, на
тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування використання
сучасних поверхнево – активних речовин в технології лікувально-
косметичних засобів». 27.09.2021 року присвоєно науковий ступінь – доктор
фармацевтичних наук.

Громадська діяльність:

Експерт Комітету фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів» з профілю «Технологія парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва» (Центр тестування при МОЗ України).

Відповідальна за профорієнтаційну та виховну роботу кафедри косметології і аромології. Куратор студентських груп освітньо-професійної програми «ТПКЗ».

Навчально-методична діяльність:

Автор та співавтор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 2 підручників, 3 навчальних посібників, 6 патентів України, 38 наукових статей. Є автором статей «Фармацевтична енциклопедія» (2016 р.) та «Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів» (2014р.); співавтором підручників «Технологія косметичних засобів» (2017р.) «Технология косметических средств» (2016р.); навчальних посібників «Технология косметических и парфюмерных средств» (2002р.), «Практическое руководство по косметологии и аромологии» (1999р.) та ін.

Нагороди:

Почесна грамота «За багаторічну, плідну, творчу працю, внесок у розвиток наукового та освітнього потенціалу Університету кафедри косметології і аромології з нагоди 20 – ти річчя з дня заснування кафедри» МОЗ України, Національний фармацевтичний університет (20 грудня 2018 року).

Print Friendly, PDF & Email