26 квітня 2024 р. відбувся круглий стіл з громадського обговорення освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів»

Громадське обговорення ОП «Технології парфумерно-косметичних засобів»
26 квітня 2024 р. відбувся круглий стіл з громадського обговорення освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація» другого (магістерського) рівня.
У засіданні круглого столу взяли участь члени робочої (проєктної) групи, декан факультету медико-фармацевтичних технологій та представники різних груп стейкхолдерів – здобувачі вищої освіти, роботодавці, випусники освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів», науково-педагогічні працівники Національного фармацевтичного університету (м. Харків), Запорізького державного медико-фармацевтичного університету (м. Запоріжжя), Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (м. Чернигів).
У вступній промові завідувачка випускової кафедри косметології і аромології к.мед.н., доцент Рябова О.О. зупинилася на ключових моментах в проєкті освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів», а саме на особливостях освітньої програми, програмних компетентностях, програмних результатах навчання тощо.
В обговоренні проєкту освітньої програми взяли участь та виступили:
Макурина Галина Іванівна – д.мед.н., професор, завідувачка кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, м. Запоріжжя
Вороніна-Тузовських Юлія Василівна – к.фарм.н., доцент ЗВО кафедри хімії, технологій та фармації Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернигів
Ширшова Анастасія Андріївна – фармацевт-косметолог, приватна практика у сфері естетичної косметології, м. Харків
Веселовська Валентина Ігорівна – фармацевт-косметолог, випускниця ОП «Технології парфумерно-косметичних засобів» Національного фармацевтичного університету, м. Харків
Штриголь Сергій Юрійович – д.мед.н., професор, заслужений професор НФаУ, завідувач кафедри фармакології та фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків
Філімонова Наталія Ігорівна – д.мед.н., професор, заслужений професор НФаУ, завідувачка кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету, м. Харків
Лисенко Наталія Олександрівна – к.філол.н., доцент ЗВО кафедри фундаментальних та суспільно-гуманітарних наук Національного фармацевтичного університету, м. Харків
Коновалова Ксенія – здобувачка вищої освіти 4 курсу ОП «Технології парфумерно-косметичних засобів» Національного фармацевтичного університету, м. Харків
Павлова Карина – здобувачка вищої освіти 5 курсу ОП «Технології парфумерно-косметичних засобів» Національного фармацевтичного університету, м. Харків
Зовнішні та внутрішні стейкхолдери надали позитивні відгуки щодо освітньої програми та висловили свої пропозиції щодо удосконалення освітньої програми «Технології парфумерно-кометичних засобів».
Декан факультету медико-фармацевтичних технологій д.біол.н., професор Набока О.І. висловила думку щодо подальшого розвитку освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів», зазначила можливості працевлаштування випускників даної освітньої програми, подякувала роботодавцям, випускникам, академічній спільноті за активну участь в обговоренні проєкту освітньої програми.
Всі надані пропозиції будуть розглянуті під час засідання робочої (проєктної) групи при формуванні освітньої програми на 2024 рік.

26 квітня 2024 р. відбувся круглий стіл з громадського обговорення освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів»
26 квітня 2024 р. відбувся круглий стіл з громадського обговорення освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів»
26 квітня 2024 р. відбувся круглий стіл з громадського обговорення освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів»
26 квітня 2024 р. відбувся круглий стіл з громадського обговорення освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів»
26 квітня 2024 р. відбувся круглий стіл з громадського обговорення освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів»
26 квітня 2024 р. відбувся круглий стіл з громадського обговорення освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів»
Print Friendly, PDF & Email